سلام به همه عزیزان

بنا به وظیفه ای که برعهده ما هست تا از

                                  جناب آقای دکتر بوترابی

                            ( مدیر گروه سایتهای پرشین بلاگ )

جناب آقای دکتر مهدی بوترابی

                                               و

                                      سرکار خانم پولاد زاده

                                      ( مدیر پرشین بلاگ )

سرکار خانم پولاد زاده ( مدیر پرشین بلاگ )

حمایت کنیم

 ما ٧ دانشجو نیزازاین عزیزان حمایت خود را در وبلاگمون اعلام می کنیم .

و امیدواریم که این عزیزان که از زحمت کشان جامعه مجازی هستند ،

همیشه موفق و پیروز باشند .

 لبخندپیام این هفته ٧ دانشجو لبخند

                   قلبهر کسی دنبال خبر می گرده

                                         بهش بگین عشق داره بر می گرده قلب

 

                                                            با تشکر  

                                                           ٧ دانشجو