فصل بهار

چقدر زیباست که انسان عشق و دوست داشتن را با فصول هماهنگ سازد و سعی در تغییر رویه منفی وتقویت نقاط مثبت وجودی خویش نماید .عاشق شدن به موسم بهار می ماند ، احساس می کنیم که در باقیمانده عمر و برای همیشه روابطی عاشقانه خواهیم داشت . در بهار عشق وجودمان هم همانند طبیعت از نو شکفته می شود و از نو می روید و جانی دوباره می گیرد . قلب

همه چیز سبز است ، سبز به زیبایی درختان بهار

همه چیز صورتی است ، صورتی به زیبایی شکوفه های درختان .

همه چیز سفید است ، سفید به زیبایی گلهای نوشکفته پس بهار عشق بهاری است .

و بهار عشق زیباست ، بهار عشق باطراوت است . قلب

  لبخند پیام این هفته گروه ٧ دانشجو : لبخند

      قلب  عشق مانند هوا در همه جا موجود است 

                                      تو کمی نفس هایت را جانانه بکش قلب

/ 2 نظر / 13 بازدید
alipolpoli

این خانه یک خانه ای است که جای ماندن نیست؛ باید در اینجا یک چیزهایی جمع کند برای جای دیگر که زندگی می کند. آن وقت آن چیزهایی که جمع میکند، آنجا بزرگیش معلوم می شود؛ آنجا معلوم می شود که این، کافی و وافی است، اینجا معلوم نیست. آیه الله بهجت

alipolpoli

بهاری بودن. بهاری فکر کردن . بهاری سخن گفتن. بهاری دیدن. بهاری خندیدن . بهاری عشق ورزیدن . و در 1 کلمه بهار بودن فصل درون ادمی ست و به سرد و گرم بیرون ارتباطی ندارد.