فصل تابستان

 در تابستان عشق احساس می کنیم . قلب

 به آن اندازه که گمان می کردیم ، صد در صد کامل و بی عیب و نقص نیست .

در این فصل ناراحتی و نومیدی افزایش می یابد ، علف های هرز را باید وجین کرد و

 گیاهان بیش از گذشته زیر حرارت آفتاب به آبیاری بیش تر نیاز دارند .

عشق گاه به کار شدید زیر نور مستقیم و داغ آفتاب نیاز دارد . عینک

در تابستان عشق باید به رفع نیازها اقدام کند . عشق در تابستان منور است ، داغ است ،

 تیز است و نیاز به سایه ملایم دارد سایه ای که در زیر آن بتوانبه آرامش نسبی رسید .

 برای رسیدن به رویای عشق و ماندن در این خیال زیبا بایستی کاستی ها را کم کرد و

 بر خوبی ها افزود .فرشته

              لبخند پیام این هفته گروه ٧ دانشجو : لبخند

       قلب  عشق تنها طلایی است که وجود دارد  قلب

/ 1 نظر / 9 بازدید