فصل پاییز

بعد از دو فصل زیبا و پر هیاهوی طبیعت بکر ، حال نوبت به فصل پاییز می رسد.

 پاییز عشق ، پاییز با تمام زیبایی هایش از راه می رسد .

 حالا عشق با لفانه تری را احساس می کنیم ، عشق ما در این مرحله به سن بلوغ

 رسیده است . لبخند

 ما در فصل پاییز عشق ، از عشقی که خالق آن بوده ایم بهره مند می شویم ، عشقی که

 خودمان با نهایت تلاش و کوشش پرورانده ایم و آباد ساخته ایم ، عشقی که با دست رنج

خودمان به وجود آمده به راحتی از بین رفتنی نیست . مژه

 این عشق ماندگار است و به یاد ماندنی . قلب

    لبخند پیام این هفته گروه ٧ دانشجو : لبخند

      قلبعشق به جستجوی برابری نمی رود ، عشق با دست خود برابری ایجاد می کند قلب

/ 2 نظر / 11 بازدید