دوستی

 در نهایت، آنچه در ذهن ما خواهد ماند حرفهای دشمنانمان نیست بلکه سکوت دوستانمان است ﺑﺴـﺎﻁ ﮐـﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺗﻤــﺎﻡ ﻧــﺪﺍﺷﺘــﻪ ﻫﺎﯾـﻢ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﺣــﺮﺍﺝ ﮔﺬﺍﺷﺘـﻪ ﺍﻡ...

ﺑـﯽ ﺍﻧﺼـــﺎﻑ ﭼــﺎﻧـﻪ ﻧــﺰﻥ ...

ﺣﺴﺮﺕ ﻫﺎﯾﻢ ﺑـﻪ ﻗﯿﻤــﺖ ﻋﻤـــﺮﻡ ﺗﻤــﺎﻡ ﺷـــﺪﻩ وقتی از کسی که انتظار داری یادت کنه،خبری نیست، خوشحال باش چون حتما حالش خوبه و همه چیزش روبراست که از یادش رفتی

/ 0 نظر / 13 بازدید