ارتباطات نوجوان

نوجوان در این دوران با چه کسانی بیشتر ارتباط صمیمی برقرار می کنند؟

در بیشتر کتابهای روان شناسی خواندیم و شنیده ایم که در این دوران نوجوان با

دوستان خود ارتباط صمیمی برقرار می کند آیا تا به حال دلیلش را فهمیده ایم.

1)می تواند ارتباط بدی خانواده با نوجوان داشته را دلیلش بدانیم

2)فرهنگ پایین خانواده ها

3)دوست نبودن مادر و پدر با نوجوان

4) مشکلات جامعه که نمی گذارد خانواده با فرزندش دوست باشد و خیلی از

 عوامل دیگر ....

پس نوجوان ما راه نمی بیند و به ناچار به دوستان عین خودش پناه می برد و

 کارهای انجام می. دهد که بتواند آن خلاء را جبران کند.

پس باید خانواده با نوجوان خود دوست باشند تا آنها بتوانند حرف دل خود به آنها

 بزنند و پناه به بیرون نبرند.

پیام این هفته 

می گویند هر کس برای خوشبخت شدن در این دنیا

به سه چیز نیاز دارد:

کسی که دوستش بدارد،

کاری انجام دهد،

وچیزی که امیدوار رسیدنش باشد.

(توماس ادوارت بودت)

/ 1 نظر / 16 بازدید
علیرضا

والله من ارتباطم با خانواده خوبه اما از یک طرف رفیق باز خوبی هم هستم [نیشخند] دلیل پیدا نکردم ، اما فکر کنم چون داداش ندارم ، با بچه ها زیاد گرم میگیرم و ...