دیدگاه نوجوان نسبت به خودش

آیا تصور بدنی می تواند تاثر در دوستی نوجوان بگذارد؟

به نظر ما بچه ها تصور بدنی می تواند تاثر گذار باشد اندام ها در دوره نوجوانی

خیلی مهم هستند برای اینکه نوجوان می خواهد ابراز وجود کند.

هر چقدر که اندام بهتری داشته باشد اعتماد به نفس اش بالا خواهد رفت.

برای دختران :موی زیبا ،اندام کشیده ،لباس ها ،شکل ظاهری

برای پسران :پوشش ظاهری صفات ظاهری ، موها ،وزن

قابل توجه :برای اینکه دختران به آنها توجه کنند

پس دختر های عزیز بیشتر به آنها توجه کنید.

تحقیقاتی که انجام شده که ظاهر و وضعیت بدنی برای خانمها اهمیت دارد اما این

مسئله به نظر اجتماع خیلی اهمیت می دهد که در هر اجتماع چگونه است.

حالا شما چه جوابی می دهید؟

 

/ 0 نظر / 8 بازدید